Nieuws

14-06-2021

De risico-inventarisatie en -evaluatie: uw aandacht waard

Veel werkgevers zijn gespitst op het beperken van verzuimkosten. Toch laten velen op dit terrein een grote kans lopen. Ze hebben geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE), of hebben die niet volledig op orde. Terwijl dit instrument hét middel bij uitstek is om verzuimrisico’s scherp in beeld te krijgen en aan te pakken. Lees waarom de RIE uw aandacht meer dan waard is:

12-04-2021

Snelle psychische hulp voor werknemers is wel degelijk mogelijk

De geestelijke gezondheidszorg kent lange wachttijden, die de komende tijd eerder toe- dan afnemen. Een groot probleem wanneer je als werkgever of arbodienstverlener te maken hebt met werknemers die door psychische klachten verzuimen. Vooral ook omdat zulke klachten door de coronacrisis verergeren en in aantal toenemen. Gelukkig is snelle hulp wel degelijk mogelijk.

25-5-2021

UWV vergroot transparantie over aanvraag deskundigenoordeel

Werkgevers krijgen meer inzicht in door zieke werknemers aangevraagde deskundigenoordelen bij UWV. Dit is het resultaat van een aanpassing in de werkwijze van de uitkeringsinstelling. Werkgever en werknemer krijgen voortaan een kopie van elkaars aanvraag toegestuurd. Zo hebben de partijen meer inzicht in het gegeven dat er een aanvraag is gedaan en waar die op is gericht.