Workshop 'Lets get smart about your smartphone'

De smartphone is niet meer weg  te denken uit ons werkend leven. We ontgrendelen hem 100 keer per dag en we besteden er gemiddeld 5 uur aan. Maar… wereldwijde studies laten zien dat onbewust gebruik van smartphones onze intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling negatief beïnvloedt. We zijn minder productief, minder creatief en voelen ons minder gelukkig. De toename van burnout is inmiddels direct te relateren aan onkundig smartphonegebruik.
Wij bieden nu de workshop Let’s get Smart About Our Smartphone aan. In deze 3 uur durende workshop wordt een Healthy Digital Lifestyle gerealiseerd in het kader van Duurzame Inzetbaarheid. ​Hierdoor worden medewerkers creatiever, productiever, ervaren zij minder stress én zijn gelukkiger! ​Met het inzetten van deze workshop wordt er gezorgd voor een positieve gedragsverandering. Medewerkers begrijpen hoe ze fysiologisch, psychisch en sociaal functioneren, hoe de samenhang hiertussen is én hoe dit zich verhoudt t.o.v. digitale technologie.

INTERVENTIE AANVRAGEN