Vroegconsult Fysiotherapeut

De arbeidsgerichte fysiotherapeut voert een anamnese inclusief triage uit om de oorzaak en het verloop van de klachten en de voorwaarden van herstel van de medewerker vast te stellen. Tevens wordt er een bewegingsonderzoek gedaan. Tot slot volgt er een advies naar de verwijzer of er een interventie noodzakelijk is en als dat zo is, wat een passende interventie is. Dat zal in de vorm van een checklist gebeuren. Uit het advies kan komen dat er geen interventie nodig is, dat fysiotherapie nodig is, een werkplekonderzoek of een belastbaarheidstraining.

Het doel is het vaststellen van de voorwaarden van herstel en welke interventie voor medewerkers met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat het beste is, zodat verzuim of langdurig verzuim kan worden voorkomen.

Medewerkers kunnen op 44 locaties in Nederland terecht.