Verslavingsproblematiek

Op het gebied van verslavingsproblematiek bieden wij verschillende diensten aan:

Beleid
Samen met personeelszaken ontwikkelen we ADM-beleid (alcohol, drugs en medicijn) passend binnen het bestaande personeelsbeleid, rekening houdend met wetgeving en het juridische kader. Onze leverancier is specialist op dit gebied, zodat de kwaliteit van het te ontwikkelen beleid gewaarborgd is. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en privacy wetgeving (Algemene Verordening Gegevensverwerking – AVG), wordt u ook uitstekend geïnformeerd over de laatste juridische stand van zaken.

Interventie
Mocht een werkgever een vermoeden hebben van gebruik, dan kunnen we assisteren bij gesprek tussen werkgever en werknemer met als doel de werknemer zo snel mogelijk hulp te bieden en te laten integreren in het arbeidsproces.

Bij positieve test
Er wordt een interventiegesprek gevoerd met de betreffende werknemer. Tijdens dit gesprek beoordelen we de ernst van de situatie en stellen aan de hand hiervan een hulptraject voor. Tevens kunnen we verwijzen naar professionele hulpverleners. Er wordt samengewerkt met landelijk opererende (GGZ) hulpverleningsinstanties. Door samenwerking met deze partners zullen er geen wachttijden voor bedrijven zijn.


Training van leidinggevenden

Middels actieve training en kennis overdracht op basis van ervaringsdeskundigheid. Een training levert o.a. kennis aangaande (vroeg)signaleren, ge-sprekstechnieken en procedures binnen de organisatie op. De training bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Middelen informatie

• De verschillende fases van gebruik

• (H)erkennen en (vroeg) signaleren

• Procedures

• Case-behandeling

• Trainen van checklist bij vermoeden

• Hulp (geven en krijgen)


Voorlichting van werknemers

Middels actieve voorlichting en kennis overdracht op basis van ervaringsdeskundigheid. De voorlichting bestaat uit de volgende onderdelen:

• Voor- en nadelen van middelengebruik 

• Wat is verslaving, wat is problematisch gebruik en hoe herken je dit? 

• Een alcohol-, drugs- en medicijn vrije werkvloer 

• De regels en gevolgen van overtreding (procedures)

• Hulp (geven en krijgen)INTERVENTIE AANVRAGEN