Veerkracht verbeteren van organisaties

Veerkracht is het vermogen van medewerkers om zich aan te passen aan een veranderende context. Veerkracht verbeteren we door medewerkers te helpen hun vermogen te versterken en organisaties om daarbij optimaal hulpbron te zijn voor de medewerkers. Een betere veerkracht versterkt werkplezier, gezondheid en werkprestaties.

De veerkracht van alle individuele medewerkers wordt gemeten en individueel besproken. Tegelijk meten we hoe de organisatie de veerkracht concreet ondersteunt, als belangrijke hulpbron voor de veerkracht van medewerkers. Beide metingen leveren een diagnose op voor de organisatie met verbeterscenario’s en een prognose van investering en baten om te komen tot een betere performance.INTERVENTIE AANVRAGEN