Rug- en schoudertrajecten

Rugtrajecten zijn specifiek voor de volgende medewerkers: 

 • Medewerkers met eenvoudige tot complexe chronische rug -, nek – en schouderklachten. 
 • Vaak hebben deze medewerkers ook allerlei bijkomende klachten. Medewerkers kunnen verschijnselen hebben die wijzen op een sluimerende depressie of burn-out klachten. Het vertrouwen in hun lichaam is weg.
 • Medewerkers hebben al een trits aan behandelingen achter de rug. Reguliere medische zorg van fysiotherapie tot spuiten en operaties door een orthopedisch chirurg. In complementaire (alternatieve) zorg van alles en nog wat gedaan. Alles zonder een blijvend resultaat.
 • Onze leverancier is een specialist in het oplossen en begeleiden van kandidaten met de meest ingewikkelde complexe, chronische of altijd terugkerende rug-, nek – en / of schouderklachten.


Dit traject start altijd met een adviesfase:

 • Telefonisch kennismakingsgesprek van 45 minuten
 • Vragenlijst 
 • Intakeresetsessie en 2e resetsessie in praktijk
 • Opstellen plan van aanpak
 • Na akkoord kandidaat een adviesrapport aan casemanager en telefonisch overleg 

Vanuit dit adviestraject wordt gekeken naar het best passende vervolgtraject. Dit vervolgtraject bevat een offerte op maat. 

De volgende trajecten zijn dan mogelijk:

 • ‘Vanchronischeklachtnaarblijvendinjekracht’: 8-10 weken
 • ‘Self Created Health’: 6-8 weken
 • ‘Basis Reset Traject’: 10–12 weken

Let op: deze interventie wordt vooralsnog uitgevoerd vanuit de regio Brabant