Outplacement

Bij een outplacement traject leert een medewerker omgaan met het verlies van werk en afhankelijk van de situatie zal gewerkt worden aan het vertrouwen in het eigen kunnen. Vervolgens zullen in een outplacement traject talenten en competenties in kaart worden gebracht en zal de medewerker de eisen voor een nieuwe loopbaan op een rij zetten. Vervolgens zal onder begeleiding worden gesolliciteerd.

INTERVENTIE AANVRAGEN