Onderzoek naar explosieveiligheid

De eenvoudigste manier om explosieveiligheid te garanderen is ervoor te zorgen dat er geen brandbare stof aanwezig is. Is de stof echter noodzakelijk en niet vervangbaar door een stof die minder explosierisico heeft, dan moeten de omstandigheden in een explosieve atmosfeer worden beheerst. Explosiegevaar is aanwezig zodra een mengsel van lucht en een brandbare stof (in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof) onder atmosferische omstandigheden wordt ontstoken en na ontsteking uitbreidt totdat alle brandbare stof verbrand is. Het explosiegevaar kan zich uiten in drie vormen:
• gasexplosiegevaar;
• nevelexplosiegevaar;
• stofexplosiegevaar.
De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is de werknemers te beschermen tegen explosiegevaar. Het Arbeidsomstandighedenbesluit bevat de bepalingen van de Europese richtlijn ATEX 153. Hierin staan de verplichtingen rondom explosiegevaar. De daaraan verbonden risico’s voor de werknemer moeten schriftelijk worden vastgelegd in een zogenaamd explosieveiligheidsdocument, dat minimaal bestaat uit:
• een nadere risicoanalyse;
• een gevarenzone-indeling;
• passende technische en organisatorische maatregelen;
• voorlichting van de werknemers.

Activiteiten
De volgende stappen zijn te onderscheiden
• Tijdens een bedrijfsbezoek zal een veiligheidskundige de aanwezige explosieveilige situaties beoordelen;
• Opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD).

INTERVENTIE AANVRAGEN