Onderzoek binnenklimaat/binnenmilieu

Vooral in kantoren zijn er regelmatig klachten ten aanzien van het binnenklimaat of binnenmilieu. Onderzoek kan betrekking hebben op individuen en groepen medewerkers. Dit onderzoek kan kwalitatief zijn (gesprekken en visuele beoordeling) maar ook kwantitatief (gedurende langere tijd meten van kooldioxideconcentratie, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid).

Resultaat: rapportage met conclusies en aanbevelingen.

INTERVENTIE AANVRAGEN