Neuropsychologisch Onderzoek

Met een neuropsychologisch onderzoek worden psychologische verschijnselen en functies met een veronderstelde neurologische achtergrond onderzocht, bijvoorbeeld als er klachten zijn op het gebied van: het cognitief functioneren of gedrag en emoties. Dit geeft inzicht in de belastbaarheid.

INTERVENTIE AANVRAGEN