Multidisciplinaire Burn-out aanpak

 'In 12 weken terug op de werkvloer' 


Programma Burn Out Herstel :“Van burn out naar vrij leven”; 12 weeks programma

Programma Preventie Burn Out: “vooral overeind blijven onder uitdagende omstandigheden”; 9 weeks programma


Onze uitvoerende leverancier is al meer dan tien jaar expert op het gebied van preventie en herstel bij stressgerelateerde klachten zoals burn-out. De programma’s zijn maatwerk, één op één begeleiding op zowel mentaal, fysiek als emotioneel gebied, door drie verschillende professionals. Men richt zich op de oorzaak van de verhoogde stress in plaats van op symptoombestrijding. Coaching op drijfveren is vele malen effectiever dan coachen op gedrag want meer dan 95% van ons gedrag wordt bepaald door onze drijfveren en overtuigingen.

De werknemer is in 12 weken weer terug op de werkvloer en heeft geen terugval (duurzaam). Elke week is er een sessie door een van onze professionals, waarbij er halverwege en bij einde traject geëvalueerd wordt.


Mentaal: Je wordt je bewust van dieper gelegen drijfveren. Je krijgt inzicht in wat je drijft en vermijdt. We leren je ongewenst gedrag en beleving duurzaam te veranderen. Een transformatie van de mindset.


Emotioneel: Emotietherapie leert je vastgezette emoties en overtuigingen weg te nemen. Essentieel om weer vrij van belemmeringen te kunnen leven en werken. Je leert de oorzaak van jouw verhoogde stressbeleving te ontmantelen en je krijgt een gereedschapskist voor de rest van je leven om voortaan gezond met emoties om te gaan.


Fysiek: De osteopaten zijn gespecialiseerd in stressfysiologie en pakken zo de lichamelijke effecten van chronische stress en burn out effectief en duurzaam aan. Inzicht in wat je stressklachten heeft gegeven is interessant; behandeling en duurzame ontspanning is essentieel.


Bij deze interventie werken we landelijk vanuit Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Zwolle.INTERVENTIE AANVRAGEN