Multidisciplinair traject

Indien er sprake is van een combinatie van klachten, of klachten het gevolg zijn van een combinatie van factoren, kan er een multidisciplinair traject ingezet worden. Hierbij worden verscheidene oplossingsgerichte interventies ingezet. Voordat een multidisciplinair traject gestart wordt, zal er altijd eerst een intake plaatsvinden waar een behandelplan uit komt. Naar aanleiding van dit behandelplan zal er een vervolgofferte opgesteld worden.

In de intake zal er eerst onderzoek plaatsvinden, de fysiotherapeut en psycholoog onderzoeken de cliënt uitgebreid op fysiek en mentaal gebied. Het onderzoek wordt ondersteund met wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten. In het onderzoek worden niet alleen lichamelijke oorzaken van het (dreigende) verzuim onderzocht, maar ook andere factoren (gedragsmatig, werk, privé) die mogelijk van invloed zijn op de klachten. Na het onderzoek brengt de professional een advies uit aan cliënt en opdrachtgever over het best passende programma.

INTERVENTIE AANVRAGEN