Gewichtsconsultatie

De Gewichtsconsulent biedt inzicht in de persoonlijke leefstijl op het gebied van voeding bij de werknemer om zo fitheid, gezondheid en gewicht te verbeteren. Op deze manier kunnen werkgevers collectief de gezondheid van werknemers bevorderen.

Voor de werknemer bieden we aan:
  • Meting van lichaamssamenstelling en gewicht
  • Uitleg van resultaat en verbeterpunten
  • Advies over verandering of aanpassing in dieet
  • Inzicht in de effecten van het dieet op het lichaam
  • Inzicht in de effecten van leefstijl op de gezondheid

Voorafgaand aan de meting wordt een korte vragenlijst ingevuld met betrekking tot het voedingspatroon.

Wanneer de uitkomsten aanleiding geven tot een vervolginterventie, kan een persoonlijk begeleidingstraject gestart worden.


INTERVENTIE AANVRAGEN