Burn-out all in pakket

Wanneer een medewerker uitvalt met burn-out klachten is het van belang om de medewerker zo snel als mogelijk weer volledig duurzaam hersteld te krijgen. In het burn-out all-in pakket wordt alles ingezet wat nodig is en is de werknemer doorgaans na 90 dagen weer volledig aan het werk. Er wordt multidisciplinair gewerkt met een hoge intensiteit.

De specialisten stoppen pas met de begeleiding als iemand weer 100% is hersteld. De begeleiding bestaat uit meerdere sessies, 1 tot 3x per week, testen, huiswerk en communicatieoefeningen.

De aanpak:
Een getekende offerte komt bij ons binnen. De coach neemt binnen 24 uur contact op met de coachee. Tijdens dit eerste contact plant de coach een intake. Als er na de intake een klik is wordt het traject direct opgestart, is de klik er niet met de ingeschakelde coach, dan wordt er een andere geregeld.

• fase 1 - intake plus nulmeting
• fase 2 - ruimte en rust
• fase 3 - analyse privé & werk
• fase 4 - aanpassen van keuzes en gedrag, interventies
• fase 5 - re-integreren, 100% fitINTERVENTIE AANVRAGEN