Beoordeling blootstelling lawaai

Wanneer medewerkers langdurig bloot staan aan geluidsniveau’s van meer dan 80 dB(A), lopen zij de kans om gehoorschade op te lopen. Deze gehoorschade is onomkeerbaar. Wetgeving ten aanzien van de blootstelling aan geluid is gebaseerd op de dagdosis. Dit is het gemiddelde geluidsniveau gedurende een werkdag. De dagdosis geeft aan welke acties nodig zijn of niet nodig zijn.


Activiteiten
De volgende stappen zijn te onderscheiden:

Bezoek organisatie: de dagdosis kan op twee manieren worden bepaald:
  • Middels dosimetrie: medewerkers worden gedurende een werkdag uitgerust met een klein meetinstrument op de schouder. Dit meetinstrument wordt aan het einde van de dag uitgelezen.
  • Middels geluidsmetingen: per functie wordt een werkzaamhedenanalyse uitgevoerd. Vervolgens wordt per werkzaamheid het geluidsniveau gemeten. Op basis hiervan wordt de dagdosis ingeschat


Rapportage: in een schriftelijke rapportage wordt het onderzoek beschreven, worden de resultaten besproken, conclusies getrokken en worden aanbevelingen gegeven.


Resultaat: uitsluitsel of de grenswaarde wordt overschreden. Op basis hiervan kunnen maatregelen worden geadviseerd.