Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt medewerkers die worden belemmerd in hun functioneren op het werk en daardoor langdurig kunnen uitvallen. Om dit te voorkomen, is tijdige, adequate hulp door kundige, ervaren bedrijfsmaatschappelijk werkers noodzakelijk. Bedrijfsmaatschappelijk werk vormt bovendien vaak de proactieve schakel tussen directie, management en medewerker. Maatschappelijk werk dient dan om onder meer begrip en betrokkenheid tussen beide partijen te stimuleren. U kunt kiezen voor een offerte voor een intake of indien de intake al heeft plaatsgevonden een offerte voor het vervolgtraject.

INTERVENTIE AANVRAGEN