Arbodienstverlening: contract op basis van verrichtingen

Een contract op basis van verrichtingen kunt u afsluiten als u bijvoorbeeld weinig verzuim heeft en hiernaast zelf heel goed weet wat verzuimbegeleiding inhoudt. U wilt wel voldoen aan de wettelijke eisen door middel van een contract met een gecertificeerde Arbodienst, maar u bepaald zelf wanneer u externe ondersteuning inzet en u koopt alleen de diensten in voor de begeleiding van uw zieke werknemers waarvan u zelf denkt dat dit het beste is. U kunt wel gebruik maken van ondersteuning bij ingewikkelde situaties of langdurig verzuim of wettelijke aspecten, zoals de Wet Verbetering Poortwachter of inzet van bedrijfsartsen of andere specialisten.


Voor dit alles hebben wij een verrichtingenabonnement. Hierbij doet u alles zelf en als u de arbodienst een opdracht geeft dan krijgt u voor de dienstverlening een factuur.INTERVENTIE AANVRAGEN